Naše služby

V rámci služeb autorizovaného inženýra v oboru Statika a dynamika staveb nabízím především:
 • Statické výpočty konstrukcí
 • Statické posudky všech typů
 • Návrhy konstrukčního řešení staveb a jejich optimalizaci
 • Vypracování konstrukční části staveb pro jednotlivé stupně PD
 • Zakládání staveb
 • Zajištění a zhodnocení inženýrsko-geologických průzkumů
 • Ostatní geotechnické výpočty (zemní tlaky, úhlové opěrné stěny)
 • Posouzení konstrukcí z betonu, oceli, dřeva, zdiva
 • Stanovení únosnosti konstrukcí
 • Stavebně – technické průzkumy
 • Projekty sanací a rekonstrukcí většiny typů staveb
 • Inženýrská činnost
 • Autorský a technický dozor staveb
Těžiště naší činnosti leží v návrhu staveb z prefabrikovaného železobetonu, kde úzce spolupracujeme s dodavatelskou firmou IP systém a.s., Olomouc (www.ipsystem.cz). Prefabrikované stavby tvoří nejvýznamnější část portfolia našich zakázek, neboť zde můžeme nejlépe zhodnotit své dlouhodobě nabyté zkušenosti
Pro výše uvedené výpočty a práce používáme celou řadu licencovaných programů, jako je Scia Engineer, FINE, AutoCad a jiný specializovaný software. Samozřejmostí je přechod na projektování podle nově uplatňovaných norem řady ČSN EN (tzv. Eurokódy).