Statická projekční kancelář - Statika stavebních konstrukcí, Ing. Petr Veselovský

Nabízím komplexní služby autorizovaného inženýra v oboru Statika a dynamika staveb (autorizace
od roku 1994).
Dostalo se mi příležitosti spolupracovat s významnými firmami, působícími v oboru a rovněž s projekčními kancelářemi, se kterými jsem měl možnost participovat na mnoha velmi zajímavých a technicky progresivních konstrukčních řešeních.
V rámci projektování díla spolupracuji se specialisty v dílčích oborech statiky – např. hlubinné zakládání, dřevěné příhradové konstrukce, složitější ocelové konstrukce apod.
Týmová práce na mnoha projektech mi umožnila detailní vhled do dané problematiky. Tímto bych chtěl vyjádřit všem partnerům dík. I nadále doufám v plodnou spolupráci… (určeno všem spřízněným firmám…)